Villa Design
  • hinh 1
Location

Nhà phố khu dân cư Cty CP Kinh Doanh Nhà

Project scope

DT Đất: 120 m2 DTXD: 260 m2, 3 tầng

Project Owner

section background image