Villa Design
  • hinh 1
  • hinh 2
Location

Nhà phố Biên Hòa, phường Tân Phong

Project scope

DT Đất: 250 m2 DTXD: 290 m2, 2 tầng

Project Owner

section background image