Villa Design
  • hinh 1
  • hinh 2
Location

Nhà phố Biên Hòa, đườnhg Nguyễn Văn Tiên, khu thiết giáp BH ĐN

Project scope

DT Đất: 180m2 DTXD: 270 m2, 2 tầng

Project Owner

section background image