Villa Design
  • Nha pho Binh Thanh
  • Nha pho Binh Thanh
  • Nha pho Binh Thanh
  • Nha pho Binh Thanh
  • Nha pho Binh Thanh
  • Nha pho Binh Thanh
  • Nha pho Binh Thanh
Location

Nhà phố anh Phúc, Phan Văn Trị, Bình Thạnh

Project scope

Project Owner

section background image