Villa Design
  • hinh 1
  • hinh 2
  • hinh 3
Location

Biệt thự Biên Hòa, đường 5 nối dài, BH- ĐN

Project scope

DT Đất: 300 m2 DTXD: 350 m2, 2 tầng

Project Owner

section background image