Villa Design
  • Hinh 1
  • Hinh 2
Location

Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

Project scope

DT Đất: 600 m2 DTXD: 350 m2, 3 tầng

Project Owner

section background image