Villa Design
  • hinh 2
  • hinh 1
Location

Khu dân cư Hữu Trọng, Long Bình Tân, Đồng Nai

Project scope

18ha

Project Owner

Công ty TNHH Hữu Trọng

section background image