Villa Design
 • hinh 14
 • hinh 13
 • hinh 12
 • hinh 11
 • hinh 10
 • hinh 9
 • hinh 8
 • hinh 7
 • hinh 6
 • hinh 5
 • hinh 4
 • hinh 3
 • hinh 2
 • hinh 1
Location

Khu đô thị mới Bến Tre

Project scope

40ha

Project Owner

Công ty ĐT kinh doanh Phước Kiển

section background image