Villa Design
  • Hình 2
  • Hình 1
Location

Hồ sinh thái Long Thành, Nhơn Trạch Đồng Nai

Project scope

10ha

Project Owner

Công ty Cp Sonadezi Long Thành

section background image