Villa Design
  • hinh 1
  • hinh 2
Location

Quy hoạch mẫu nhà Khu dân cư thương mại Hoa Thương

Project scope

Quy mô: 20ha

Project Owner

Công ty CP Hoa Thương

section background image