Villa Design
  • hinh 4
  • hinh 3
  • Hình 2
  • Hình 1
Location

Chung cư Kim Triều, Quy Nhơn, Bình Định

Project scope

15 tầng

Project Owner

Công ty Cp ĐT Kim Triều

section background image