Villa Design
  • Hình 2
  • Hình 1
Location

Chung cư Detaco, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Project scope

12 tầng

Project Owner

Công ty Cp Đệ Tam ( Detaco)

section background image