Villa Design
  • hinh 10
  • hinh 9
  • hinh 8
  • hinh 7
  • hinh 6
  • hinh 5
  • hinh 4
  • Hình 3
  • Hình 2
  • Hình 1
Location

Chung cư Copac, Tôn Đản, Quận 4

Project scope

22 tầng

Project Owner

Công ty Cp ĐTXD Thái Bình Dương ( Copac)

section background image