Villa Design
  • Chung cu Do Van Suu - Duc Khai
  • Chung cu Do Van Suu - Duc Khai
  • Chung cu Do Van Suu - Duc Khai
Location

Chung cư Đỗ Văn Sửu, chợ vật tư Đỗ Văn Sửu

Project scope

3ha, 20 tầng. 60.000 m2

Project Owner

Công ty Cp Đức Khải

section background image