Villa Design
  • hinh 5
  • hinh 4
  • hinh 3
  • hinh 2
  • hinh 1
Location

Bệnh viện Tâm thần Phú Yên, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Project scope

180 giường

Project Owner

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Yên

section background image