Villa Design
 • hinh 11
 • hinh 10
 • hinh 9
 • hinh 8
 • Hình 7
 • Hình 6
 • Hình 5
 • Hình 4
 • Hình 3
 • Hình 2
 • Hình 1
Location

Bệnh viện Nhi tỉnh Phú Yên, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú yên

Project scope

250 giường

Project Owner

Bệnh viện Nhi Phú Yên

section background image