Villa Design
  • Hình 2
  • Hình 1
Location

Bênh viện Đa khoa Detaco, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Project scope

8 tầng, 150 giường

Project Owner

Công ty cổ phần Đệ Tam ( Detaco)

section background image