Villa Design
  • hinh 1
  • hinh 2
  • hinh 3
  • Hinh 4
  • hinh 5
  • hinh 6
  • hinh 7
  • hinh 8
  • hinh 9
Location

398/3 Hà Huy Giáp, p. Thanh Lộc, q.12

Project scope

3 ha

Project Owner

Công ty TNHH MTV Thương mại Thúy Ngọc

section background image