Villa Design
 • Hai Thuan - Ho Tram resort
 • Hai Thuan - Ho Tram resort
 • Hai Thuan - Ho Tram resort
 • Hai Thuan - Ho Tram resort
 • Hai Thuan - Ho Tram resort
 • Hai Thuan - Ho Tram resort
 • Hai Thuan - Ho Tram resort
 • Hai Thuan - Ho Tram resort
 • Hai Thuan - Ho Tram resort
 • Hai Thuan - Ho Tram resort
 • Hai Thuan - Ho Tram resort
Location

Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT

Project scope

6 ha

Project Owner

Công ty CP ĐTPTDVDL Hải Thuận

section background image