Villa Design
  • 1
  • 2
  • 3
Location

Trụ sở văn phòng Ngân hàng Cp Quân Đội, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Project scope

10 tầng, 8.200 m2

Project Owner

Chi nhánh Ngân hàng Cp Quân đội thành phố Mỹ Tho

section background image