Villa Design
  • Cao oc Thanh Thanh Cong
  • Cao oc Thanh Thanh Cong
  • E:\File update website\Cao oc Thanh Thanh Cong
Location

Thành Thành Công Office - Đường CMT8, p.11, q.3

Project scope

GFA: 3.600 m2 10 tầng

Project Owner

Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công

section background image