Villa Design
  • 1
  • 2
  • 3
Location

Ngân hàng BIDV Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Project scope

10 tầng

Project Owner

Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Ninh

section background image