Villa Design
  • Hình 3
  • Hình 2
  • Hình 1
  • hinh 4
  • hinh 5
  • hinh 6
Location

KS Tân Phương Kim - Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Project scope

GFA: 800 m2, 20 Phòng

Project Owner

Công ty TNHH XDTMDV Tân Phương Kim

section background image