Villa Design
  • hình 1
  • hình 2
  • hình 3
  • hình 4
  • hình 5
  • hình 6
  • hình 7
  • hình 8
Location

KS Green Island - Đà nẵng

Project scope

120 rooms.

Project Owner

Công ty TNHH Nam Việt Á

section background image