Awards

  • Công trình Nhà văn hoá Thanh Niên tỉnh Đồng Nai - Giải 3 - Năm 2009
  • Công trình mẫu nhà khu đô thị mới tỉnh Bến Tre - Giải 2 (không có giải nhất) - Năm 2010
  • Công trình Trụ sở các Cơ quan Đảng tỉnh Phú Yên - Giải khuyến khích - Năm 2011